•  
  •  
 
Thrive

Editor-in-Chief

Joey Leszczynski, Bryant University

Media Director

Miles Kron, Bryant University

Treasurer

Ali Weisheit, Bryant University

Creative Director

Danya Marsh, Bryant University

Lead Written Editor

Janell Gamboa, Bryant University

Secretary

Matt Sidell, Bryant University